Sinds kort kan via NFTs (*) digitale kunst in edities worden verhandeld en verzameld. Alexandra Crouwers bouwt vanuit haar eigen digitale praktijk een collectie op met werken van zowel gevestigde namen als anonieme makers. In deze rubriek wordt telkens een werk uit die verzameling uitgelicht.

Lorna Mills. Cofveve.
Animated Gif, 700 x 700px, 10 frames, 10 fps, 2020
objkt/110635

Niemand weet precies hoe je ‘gif’ uitspreekt. In het Nederlands taalgebied noemen we het doorgaans gewoon ‘gif’ als in ‘vergiftigd’, maar de Engelstalige medemens heeft verschillende opties ter beschikking. Tomato, tomato, zullen we maar zeggen.

Hoe je ‘cofveve’ uitspreekt is minder belangrijk dan wat het zou kunnen betekenen. Deze lettersamenstelling sukkelde de geschiedenis in door een Tweet van Donald Trump. Op 31 mei 2017, om zes minuten na middernacht postte de toenmalige president van de Verenigde Staten: “Despite the constant negative press covfefe”. 

Lorna Mills is een monument in .gif art en een connaisseur van het onbetamelijke. Mills daalt af in de catacomben van ‘t internet en komt terug met verontrustende, komische, viezige, en licht aanstootgevende artefacten in de vorm van ruw uitgesneden .gif animaties. Ze beschrijft het hakende, pulserende ritme van de .gif als tekens van leven zoals hartslagen en ademhaling. 

Haar .gifs worden meestal in een museale omgeving als gigantische geprojecteerde collages gepresenteerd, waarbij tientallen animaties tegelijkertijd in fragmentarische overdrive door en naast elkaar afspelen. Ondertussen leiden de losse componenten hun eigen leven. Geïsoleerd uit de groezelige homevideo’s waar Mills ze vond, moet je soms tweehonderd keer kijken voordat je denkt te begrijpen wat er zich in de scene afspeelt. 

In Mills’ gifomatic universe wil je overigens echt niet altijd weten wat je ziet. Het werk hierboven is relatief onschuldig, want ondanks de ontploffende ballon cofveve

(* Non-fungible tokens zijn crypto-koopcontracten op blockchains – in dit geval het energiezuinige Tezos – die naar digitale bestanden verwijzen)


EN:

Bits & Pieces.

Selected from the digital art collection of Alexandra Crouwers.

In a fairly recent development, digital art can be traded and collected in editions through means of NFTs (*). Alexandra Crouwers is building a collection based on her own digital artistic practice. The collected works are by established names, but also by anonymous creators. In step with the paper issues of HART magazine, this online section highlights one work from this collection.

Lorna Mills. Cofveve.
Animated Gif, 700 x 700px, 10 frames, 10 fps, 2020
objkt/110635

In English nobody really knows how to pronounce ‘gif’. In Dutch, ‘gif’ is in fact an actual word meaning ‘poison’. Therefor in the Dutch language area there’s only one realistic pronunciation, using a peculiar utterance of ‘g’ seemingly only available in that language. English speaking people can choose from various options in that area. Tomato, tomato, right?

How to pronounce ‘cofveve’ is less important than its possible meaning. This specific and unlikely combination of letters stumbled into history because of a Tweet by Donald Trump. On may 31, 2017, at six minutes after midnight the then-president of the United States of America posted: “Despite the constant negative press covfefe”. 

Lorna Mills is a monument of .gif art and a connaisseur of the inappropriate. Mills descends into the catacombs of the internets only to surface with disturbing, comical, creepy, and slightly offensive artifacts in the shape of roughly cut .gif animations. She describes the angular, pulsating rhythm of the .gif as human vital signs, like heartbeats and breathing. 

Her .gifs are usually presented in museum settings as large, projected collages, showing dozens of animations simultaneously besides and on top of each other in a fragmented state of overdrive. Meanwhile, the individual components lead their own lives. Isolated from the low-quality home videos Mills located them in, it can easily take more than two hundred glances before the scene starts to make at least some sense.

However, in Mills’ gifomatic universe you don’t always want to know what exactly you’re presented with. The pictured work is relatively harmless, despite the exploding balloon cofveve

(* Non-fungible tokens are crypto-sales contracts, registered on a – in this case energy efficient Tezos – blockchain, referring to digital files)