Tekst over ‘Inertia’ op Mister Motley e.a.

Eline Van Der Haak schreef op Mister Motley een tamelijk persoonlijke interpretatie van Inertia, gekleurd door het nieuws van de zelfmoord-crash in de Franse Alpen. De tekst gaat vooral over haar associaties bij ‘Inertia’ in de context van deze gebeurtenis.

Enerzijds raakt daarbij het werk wat ondergesneeuwd, aan de andere kant geeft ‘Inertia’ blijkbaar een bepaald perspectief aan de situatie.

Op 18 april opent in LhGWR een groepstentoonstelling met de kunstenaars van de galerie. Op moment van dit schrijven tracht ik minstens vijf ideeën in een bepaalde baan te leiden om een nieuw werk te laten zien.

27 T/m 31 vindt de eerste Amsterdam Art Fair plaats in de Citroën Garage (Citroen Kunsthal) in Amsterdam. I.s.m. LhGWR wordt daar ‘Inertia’ opgebouwd.

Zie hier de route die ‘Inertia’ aflegt (met daarin een zigzag beweging richting Noord):


‘Inertia’ is een drie-kanaalsvideoinstallatie in een oplage van 3 + 1 AP. 1/3 Is sinds kort in het bezit van de Collectie De Groen.

Hieronder een weergave van de doos waarin de installatie wordt aangeleverd.