2009

Dunsmuir.

Solo exhibition at Base-Alpha Gallery. Murals, prints on paper, animation + a performance night. 2009 – 2010.

Instructions.

Edition of 10. GPS coordinations, possible descriptions, CD with four songs. 2009.

Zaaltekst voor Geoffrey De Beer (2009)

         Mijn beste Geoffrey,         je was al vroeg bedorven. De meeste kunstenaars raken gaandeweg hun carrière pas doordrongen van het mistige moeras waarin ze rondtasten als zij van hun atelier naar het publiek kruipen. Jouw bederf daarentegen begon al op de academie, toen je jezelf als assistent van Jan Fabre afvroeg waarom een museumdirecteur zijn

Albatross ~ een verhaal

“Ik wilde altijd al zo’n hondje hebben, jeweetwel, zo een van die zwarte compacte hondjes die er uit zien alsof ze gebeeldhouwd zijn naar de stenen duiveltjes op de flanken van de kathedraal. Hun oortjes zijn hun horentjes. Soms, als ze niezen, kunnen hun ogen uit hun kassen schieten. Heb ik gehoord. Ik weet niet

Base-Alpha Gallery. Dunsmuir. (Solo)

17.12.2009 – 27.02.2010 Dunsmuir, solo show at Base-Alpha Gallery, Antwerp Dunsmuir is a small town in the mountains of northern California. I accidentally passed through this town on a road trip in the summer of 2009. I was only there for less than five minutes, but this was apparently enough for my imagination to run